Narodi, stranica 40

Što radi gola Slovenka između dva gola Bosanca?
SMETA!