Grafiti, stranica 7

Ne naginji se kroz prozor, mog'o bi nekom past na pamet!
Moj brat je lijep k'o slika. Treba ga objesit.
Znam da živim u svome svijetu. U redu je, tamo me znaju!
Ne bacaj opuške u pisoar.

Smoče se pa se ne mogu pušit'.
Pisao sam joj skoro svaki dan i tako se upoznala sa poštarom...
U početku se djevojkama govori:
Janje moje, pile moje malo...
Kasnije te životinje odrastu.
Ako je abortus ubojstvo, onda je drkanje genocid!
Rad predstavlja zadovoljstvo! No, sad nije trenutak da se prepuštamo zadovoljstvima.
Vrhunac inteligencije je, kad prepisuješ na testu inteligencije.
Strpljenje je divna stvar... Ali ono nikad nije moglo pomoći pijetlu da snese jaje!