Najbolji Ostali vicevi, stranica 68

Pozvala baka unuke kod sebe na druženje pa ih upita što studiraju.
Medicinu bako. - kaže prvi unuk.
Zlato bakino, ti ćeš mene liječiti kad budem bolesna.
Ja studiram građevinu. - odgovara drugi unuk.
Duša bakina, ti ćeš meni popravljati kuću.

Zatim se baka okrene prema trećem unuku:
A što ti studiraš?
Povijest umjetnosti. - kaže treći unuk.
A da, tebe je baš briga za baku.
Dva zatvorenika pokušavaju pobjeći iz zatvora. Jedan zatvorenik kaže drugom:
Kako ćemo kad je vani snijeg?
Briga nas, imamo lance.
Kako se zove glavni rom?
Alfa Romeo!